Od "A", proslijeđena nam je predstavka osobe "B", u svezi obveze podnošenja godišnje porezne prijave. Porezni obveznik u predstavci navodi da je po pozivu Porezne uprave podnio godišnju poreznu prijavu poreza na dohodak za 2003. godinu, dana 16.08.2004. godine, po kojoj je ostvario povrat poreza u iznosu od 140,43 kn, temeljem poreznog rješenja. Zatim je temeljem prekršajnog naloga od 22.02.2005. godine proglašen krivim što nije u zakonskom roku podnio godišnju poreznu prijavu poreza na dohodak za 2003. godinu, te mu je izrečena opomena uz dužnost plaćanja troškova prekršajnog postupka u iznosu od 100,00 kn. Porezni obveznik navodi da nije podnio godišnju poreznu prijavu u zakonskom roku, jer nije znao da je obveznik podnošenja godišnje porezne prijave, te smatra da je prekršajnim nalogom "sankcioniran poput kriminalca". Člankom 60. Općeg poreznog zakona (Narodne novine br. 127/00., 86/01. i 150/02.) utvrđeno je da je porezni obveznik dužan podnijeti poreznu prijavu poreznom tijelu, te da je poreznu prijavu dužna podnijeti i osoba koju na to pozove porezno tijelo. Člankom 31. stavkom 1., 2. i 5. Zakona o ...