Povodom upita vezanih uz primjenu Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne novine br. 147/02. i 175/03.) i pitanja osiguranja učenika i studenata na dodiplomskom studiju za vrijeme praktične nastave i stručne prakse te plaćanja doprinosa u tim slučajevima odgovaramo u nastavku. Prema čl. 18., st. 1., t. 1. Zakona o mirovinskom osiguranju (Narodne novine br. 102/98., 127/00.,59/01.,109/01., 147/02. i 117/03.), kao osobe osigurane u određenim okolnostima, za slučajeve invalidnosti i tjelesnog oštećenja zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti osigurani su, između ostalih, i učenici i studenti na dodiplomskom studiju za vrijeme praktične nastave, odnosno za vrijeme stručne prakse kod poslodavca. Prema čl. 13., t. 1. Zakona o zdravstvenom osiguranju (Narodne novine br. 94/01., 88/02., 149/02. i 117/03.), kao druge osobe osigurane u određenim okolnostima, prava iz osnovnoga zdravstvenog osiguranja zbog ozljede na radu i profesionalne bolesti imaju, između ostalih, učenici, naučnici i studenti koji sudjeluju na praktičnoj nastavi, praktičnom radu i na stručnim putovanjima. Obveza doprinosa, obveza obračuna i obveza plaćanja doprinosa uređeni su čl. 4., t. 17.,37. i 39. Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja (u nastavku teksta: Zakon), a osnovica i stope za obračun doprinosa čl ...