Od podnositelja upita zaprimili smo zahtjev u kojem traži mišljenje u odnosu na plaćanje poreza u situaciji u kojoj roditelj daruje sinu kuću, no zadržava pravo doživotnog stanovanja i plodouživanja. Temeljem prava plodouživanja roditelj raspolaže kućom na način da ju iznajmljuje u svoje ime i za svoj račun. Posljedično i sav novac od iznajmljivanja uplaćuje se na račun roditelja. Sin je pritom vlasnik, a troškove u skladu sa Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima snosi plodouživatelj (roditelj). Postavlja se pitanje tko je obveznik plaćanja poreza u slučaju iznajmljivanja (porez na dohodak, PDV ili neki drugi porez), da li je gore navedeno pravo plodouživanja nužno upisati u zemljišne knjige te da li vlasnik ima bilo kakvih poreznih obveza s osnova opisanog najma kuće. Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku. Plodouživanje kao osobna služnost propisano je Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12., 152/14.) te je člankom 203. citiranog Zakona propisano da plodouživanje svojeg nositelja (plodouživatelja) ovlašćuje da se u svakom pogledu služi nečijom stvari (poslužna stvar) u skladu s njezinom namjenom.  Nadalje pravo ...