Porezna obveznica postavila je upit je li obveznik plaćanja poreza na cestovna motorna vozila za 2004. godinu, za peugeot 106 proizveden 1995., godine, obzirom da je dana 13. travnja 2004. prodala navedeni automobil. Na postavljeni upit u nastavku odgovaramo. Člankom 17. stavak 1. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine br. 117/93., 69/97., 33/00., 73/00., 127/00., 59/01., 107/01., 117/01., 150/02. i 147/03.) propisano je da porez na cestovna motorna vozila plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici registriranih osobnih automobila i motocikla. Prema članku 19. stavak 2. Zakona pri promjeni vlasništva cestovnoga motornog vozila tijekom kalendarske godine novi vlasnik ne plaća porez na cestovna motorna vozila ako je taj porez bio utvrđen prijasnjem vlasniku. Znači porez na cestovna motorna vozila plaćaju vlasnici motornih vozila odnosno osobe koje su vlasnici vozila na dan preuzimanja podataka od Ministarstva unutarnjih poslova (31. ožujka tekuće godine). Naknadne promjene, učinjene nakon dana preuzimanja podataka ne utječu na nastanak porezne obveze. Takvo stajalište izraženo je i u presudi Upravnog suda Republike Hrvatske Us - 2207/00 od 6. studenoga 2003. u pogledu utvrđivanja poreza na kuće za odmor koji se utvrđuje na identičan način kao i ...