Zaprimili smo upit poreznog obveznika iz dostavnog popisa o obvezi plaćanja poreza na promet nakon prestanka prava građenja koji je Grad dao trgovačkom društvu (dalje: Društvo). Iz dostavljenog upita je razvidno da je Društvo preuzelo obvezu kao investitor izgraditi na pravu građenja poslovne objekte, podzemnu garažu i Kulturni centar a vrijednost zemljišta koje je Grad uložio utvrđena je po m2 buduće ukupne bruto izgrađene površine svih objekata, umanjeno za površinu Kulturnog centra koji ima pripasti Gradu. Društvo je u cijelosti financiralo izgradnju svih objekata i pribavilo potrebne dozvole. Pravo građenja je u zemljišnim knjigama evidentirano u korist Društva. Nakon završetka izgradnje volja ugovornih strana je bila da izvrše diobu izgrađenih objekata, dakle podjela vlasništva na zemljištu i sve što je sa zemljištem trajno spojeno. Postavlja se pitanje obveze plaćanja poreza na promet kao i trenutka nastanka porezne obveze nakon prestanka prava građenja u kojem slučaju Grad kao vlasnik zemljišta postaje vlasnik svega što je izgrađeno na njemu te isti želi Društvu prenijeti (vratiti) objekte s pripadajućim zemljištem, osim Kulturnog centra za koji je ugovoreno da pripada Gradu? Na ...