Porezni obveznik "A" postavio je upit je li obveznik plaćanja poreza na cestovna motorna vozila za 2005. godinu, za osobni automobil koji mu je u lipnju 2005. ukraden, te plaća li porez za novi automobil koji je kupio u srpnju 2005.. Na postavljeni upit u nastavku odgovaramo. Vlasnici registriranih osobnih automobila plaćaju porez na cestovna motorna vozila prema odredbama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine br. 117/93., 33/00., 73/00., 127/00., 59/01., 107/01., 117/01., 150/02. i 147/03.). Prema članku 17. stavak 4. navedenog Zakona porez na cestovna motorna vozila plaća se godišnje prema snazi motora iskazanoj u kW i godinama starosti vozila, dok se člankom 19. stavak 3. Zakona, propisuje da ako je tijekom kalendarske godine nabavljeno novo motorno vozilo, vlasnik toga vozila plaća godišnji porez umanjen za dio godine prije nabave vozila. Shodno navedenom, bez obzira na krađu vozila koja je učinjena u lipnju 2005., vjerojatno i prije donošenja rješenja o porezu na cestovna motorna vozila, obzirom da se podaci za utvrđivanje godišnje obveze plaćanja poreza na motorno vozilo utvrđuju prema vlasništvu na dan 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez, proizlazi da ...