Člankom 85. stavkom 7. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 73/13. do 153/13. – dalje: Zakon o PDV-u) i člankom 173. stavkom 6. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 79/13. do 157/14. – dalje: Pravilnik o PDV-u) , propisano je da obveznik PDV-a, mora predati nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svome sjedištu odnosno prebivalištu konačni obračun PDV-a na Obrascu PDV-K i to putem elektroničkog portala Porezne uprave (e-porezna). Konačni obračun PDV-a podnose svi porezni obveznici koji su upisani u registar obveznika PDV-a na Obrascu PDV-K i to do kraja veljače tekuće kalendarske godine za prethodnu kalendarsku godinu, odnosno do 28. veljače 2015. za 2014. godinu.
  Osim poreznih obveznika koji obavljaju isporuke dobara i usluga, odnosno poreznih obveznika koji djeluju kao takvi, mjesečne odnosno tromjesečne obrasce PDV-a su obvezne podnositi i osobe koje nisu porezni obveznici, ali su registrirane za potrebe PDV-a (to mogu biti mali porezni obveznici, porezni obveznici koji obavljaju isključivo isporuke oslobođene PDV-a te pravne osobe koje nisu porezni obveznik, ako su prešle prag stjecanja dobara iz druge države članice ili obavljaju, odnosno primaju usluge iz druge države članice ili treće zemlje). Navedene osobe obvezne su plaćati ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.