U čl. 37. st. 6. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04. do 143/14.) propisano je da porezni obveznici koji obavljaju samostalnu djelatnost plaćaju porez na dohodak po godišnjoj poreznoj prijavi s danom podnošenja godišnje porezne prijave (DOH Obrazac). Kako je zadnji rok za podnošenje porezne prijave za 2014. godinu 28. veljače 2015., skrećemo pozornost na ovu izmjenu koja je objavljena u zadnjim izmjenama Zakona o porezu na dohodak. Naime, u prethodnim godinama poreznu obvezu su porezni obveznici bili obvezni platiti u roku od 15 dana od dana dostave rješenja od Porezne uprave.
Porezni obveznici, fizičke osobe (građani) koji ne obavljaju samostalnu djelatnost porez na dohodak po godišnjoj poreznoj prijavi plaćaju i dalje u roku od 15 dana od dana dostave rješenja poreznom obvezniku.   Dvojba nastaje kada porez na dohodak za 2014. trebaju platiti obveznici koji obavljaju samostalnu djelatnost Člankom 28. stavkom 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 143/14.) propisano je: „Na postupke podnošenja i obrade prijave poreza na dohodak za 2014. godinu, utvrđivanje i plaćanje razlike paušalnog poreza na dohodak za 2014. godinu, utvrđivanje ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.