U vezi s upitom Porezne uprave Područnog ureda S, jesu li građani, koji na temelju rješenja Ureda za gospodarstvo pružaju ugostiteljske usluge u seljačkom domaćinstvu, obveznici plaćanja članarine turističkim zajednicama, u nastavku odgovaramo: Člankom 61, Zakona o turističkoj djelatnosti (Narodne novine br. 8/96., 19/96. - ispr. i 76/98.) propisano je da je seljački turizam, prema ovom Zakonu, boravak turista u domaćinstvu, koje je organizirano kao turističko seljačko gospodarstvo (seljačko domaćinstvo) zbog odmora i rekreacije. U čl. 62. istog Zakona utvrđuje se da su turističke usluge u seljačkom turizmu: iznajmljivanje konja za jahanje, foto-safari, branje plodina, berbe voća i povrća, ubiranje ljetine i druge usluge u seljačkim domaćinstvima. Turističke usluge u seljačkom turizmu može pružati član seljačkoga domaćinstva koji ima rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu u skladu sa Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti (Narodne novine br. 48/ 95.,20/97.,46/97. - proč. tekst, 68/98., 45/99., 76/99., 92/01.,117/01., 4/02.,49/03. - proč. tekst i 117/03.). Člankom 46. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti propisano je da u domaćinstvu koje je organizirano kao seljačko domaćinstvo, član seljačkog domaćinstva može pružati usluge iznajmljivanja gostima soba i apartmana kojih je vlasnik, do ukupno najviše ...