Obveza revizije uređena je Zakonom o računovodstvu (Narodne novine br. 109/07., 54/13., 78/15.) i Zakonom o reviziji (Nar. nov., br. 146/05., 139/08. i 144/12.). Pritom treba naglasiti da se odredbe novog Zakona o računovodstvu (Narodne novine br. 78/15.) koje uređuju obvezu revizije primjenjuju tek za financijske izvještaje 2016. godine, što znači da se obveza revizije financijskih izvještaja trgovačkih društava u 2015. provodi prema istim pravilima kao i za 2014. godinu, odnosno i dalje su kriteriji za obvezu revizije organizacijski oblik društva, iznos prihoda iskazanih u računu dobiti i gubitka prethodne (2014.) godine odnosno djelatnost kojom se društvo bavi. Tko su obveznici revizije u 2015.? Člankom 17. Zakona o računovodstvu propisani su obveznici revizije financijskih izvještaja  poduzetnika s obzirom na veličinu, i to: veliki poduzetnici, srednji poduzetnici i poduzetnici čije su dionice ili dužnički vrijednosni papiri uvršteni ili se obavlja priprema za njihovo uvrštavanje na organizirano tržište vrijednosnih papira te poduzetnici kojima je to određeno posebnim propisima. Odredbom čl. 6.a. Zakona o reviziji utvrđena je obveza revizije financijskih izvještaja i za godišnja odvojena i konsolidirana financijska izvješća: svih dioničkih društava komanditnih ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.