LIKOVNA UDRUGA „P“, dostavila nam je upit koji se odnosi na plaćanje obveza za javna davanja iz dohotka što ga ostvaruju umirovljenici obavljanjem djelatnosti kućne radinosti. Nastavno odgovaramo.

Prema članku 18. stavak 1. točka 1. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04., 73/08.) i članku 20. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 95/05., 96/06., 68/07.) samostalnim djelatnostima fizičkih osoba smatraju se i samostalne djelatnosti obrta, koje su propisane člankom 1. Zakona o obrtu (Narodne novine br. 77/93., 90/96., 102/98., 64/01., 71/01., 49/03. – pročišćeni tekst, 68/07.).

Dohodak od samostalnih djelatnosti obrta ili djelatnosti poljoprivrede i šumarstva može se pod propisanim uvjetima fizičkim osobama utvrđivati i paušalno i to u skladu s člankom 44. Zakona o porezu na dohodak.

Člancima 1.b, 1.c i 1.d Zakona o obrtu propisana je mogućnost samostalnog i trajnog obavljanja dopuštenih gospodarskih djelatnosti fizičkih osoba, ne u registriranom obrtu, već kao djelatnost domaće radinosti ili kao djelatnost sporednog zanimanja samo osobnim radom.

Obzirom da je Zakonom o obrtu propisana mogućnost da fizičke osobe pod propisanim uvjetima određene samostalne djelatnosti mogu obavljati kao domaću radinost ili kao sporedno zanimanje osobnim radom, to ...