U vezi upita gosp. Z. P.  o obvezi podnošenja godišnje porezne prijave poreza na dohodak za 2002. i 2003. godinu i plaćanja poreza na dohodak ostvarenog u inozemstvu, u nastavku odgovaramo. Člankom 31. st. 5. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 127/00., 150/02., 163/03. i 30/04.) propisano je da ako porezni obveznik ostvari dohodak iz više odnosa po osnovi nesamostalnog rada istodobno ili ako ostvari taj dohodak izravno iz inozemstva (bez posredovanja tuzemnog poslodavca) ili ako ostvari i druge oblike dohotka izravno iz inozemstva ili ako ostvari i druge oblike dohotka za koje je propisana obveza podnošenja godišnje porezne prijave ili ako je Porezna uprava zatražila od poreznog obveznika da naknadno plati porez po osnovi nesamostalnog rada, dužan je podnijeti godišnju poreznu prijavu. Člankom 30. st. 4. Zakona o porezu na dohodak propisano je da ako je tuzemni porezni obveznik ostvario dohodak u inozemstvu (inozemni dohodak) i ako je taj dohodak oporezovan u inozemstvu porezom koji odgovara tuzemnom porezu na dohodak, porez plaćen u inozemstvu uračunava se na propisani način u tuzemni porez na dohodak. Člankom 63. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 140/03., 188/03 ...