Povodom vašeg dopisa broj 04-5-646/03 ML od 30. siječnja 2003. a u predmetu provedbe članka 81. Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne novine br. 147/02.) i postavljenih pitanja odgovaramo u nastavku: 1. U slučaju kada obveznik plaćanja doprinosa ne plaća doprinose istovremeno s isplatom plaće, poduzetničke plaće ili drugih primitaka prema kojima je propisana obveza doprinosa, banka treba o tome obavijestiti ispostavu Porezne uprave prema sjedištu poslodavca, poduzetnika odnosno isplatitelja primitaka, u roku od osam dana od dana isplate. 2. Kada isplatitelj predaje istovremeno naloge za isplatu neto plaće, poduzetničke plaće ili drugih primitaka prema kojima je propisana obveza doprinosa i naloge za plaćanje doprinosa i poreza na dohodak te se neto isplaćuje isti dan ili prijenosom na račun banke koja vodi račun obveznika za isplate na tekuće ili žiro račune a sredstva za plaćanje doprinosa su rezervirana i doprinosi se plaćaju slijedeći dan kao međubankarska transakcija u sustavu i po pravilima NKS, ne treba o tome obavještavati Poreznu upravu. 3. Prilikom isplate plaće, poduzetničke plaće i drugih primitaka prema kojima postoji obveza doprinosa, banka treba prije svega provjeriti istovremenost uplate doprinosa s isplatom neto iznosa. Pri tome provjerava i plaćanje doprinosa ...