Obveza revizije za poduzetnike uređena je Zakonom o računovodstvu (Narodne novine br. 78/15. i 120/16.).
Osim za poduzetnike, obveza revizije propisana je i za sve neprofitne organizacije prema odredbama Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine br. 121/14.). Tko su obveznici revizije financijskih izvještaja 2016. godine? I. Zakon o računovodstvu propisuje da obvezi revizije podliježu godišnji financijski izvještaji i godišnji konsolidirani financijski izvještaji dioničkih društava, komanditnih društava i društava s ograničenom odgovornošću čiji pojedinačni, odnosno konsolidirani podaci u godini koja prethodi reviziji prelaze pokazatelje u barem dva od sljedeća tri uvjeta:
– iznos ukupne aktive 15.000.000,00 kuna
– iznos prihoda 30.000.000,00 kuna
– prosječan broj radnika tijekom poslovne godine iznosi najmanje 25. Nadalje, obvezi revizije godišnjih financijskih izvještaja podliježu godišnji financijski izvještaji i godišnji konsolidirani financijski izvještaji subjekata od javnog interesa te velikih i srednjih poduzetnika koji nisu subjekti od javnog interesa. Obvezi revizije godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja podliježu i poduzetnici koji su matična društva velikih i srednjih grupa ako nisu obveznici revizije, međutim matična dru&scaron ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.