Obratili ste nam se s upitom o obvezi registracije za potrebe PDV-a u Republici Hrvatskoj poreznog obveznika sa sjedištem u Europskoj uniji u slučajevima kada obavlja uslugu poreznom obvezniku ili građaninu sa sjedištem, odnosno prebivalištem u Republici Hrvatskoj. Također ste postavili upit vezan uz tretiranje usluga ''host computing'' ili ''cloud computing'' kao usluga obrade podataka, telekomunikacijskih usluga ili elektronički obavljenih usluga. U vezi navedenoga odgovaramo u nastavku. Nije bitan način tumačenja usluge ''host computing'' ili ''cloud computing'' kao usluge obrade podataka, telekomunikacijske usluge ili elektronički obavljene usluge u smislu obračunavanja i plaćanja PDV-a i registriranja za potrebe PDV-a u Republici Hrvatskoj, obzirom da je člankom 24. stavkom 1. točkama d), k) i m) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 73/13., u daljnjem tekstu: Zakon) propisano da se mjestom obavljanja usluga obrade podataka, telekomunikacijskih usluga, odnosno elektronički obavljenih usluga smatra mjesto gdje primatelj usluga ima sjedište, prebivalište ili uobičajeno boravište, ali samo u slučaju da su navedene usluge obavljene osobi koja nije porezni obveznik i koja ima sjedište, prebivalište ili uobičajeno boravište izvan Europske unije. Člankom 17. stavkom 1. Zakona propisano je da se mjestom obavljanja ...