Primjena članka 12. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost

Porezni obveznik iz dostavnog popisa obratio se upitom u vezi primjene članka 12. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 79/13., 85/13., 160/13., 35/14. i 130/15., u daljnjem tekstu: Pravilnik o PDV-u). U upitu se postavlja pitanje ima li porezni obveznik iz druge države članice Europske unije obvezu registracije za potrebe PDV-a u Republici Hrvatskoj u slučaju kada bi dobra u svojem vlasništvu dao u konsignaciju odnosno smjestio u skladište kupca tuzemnog poreznog obveznika koje se nalazi u njegovoj maloprodajnoj prodavaonici. U vezi navedenog očitujemo se u nastavku. Odredbama članka 7. stavka 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13. i 143/14., u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) propisano je da se isporukom dobara uz naknadu smatra premještanje dobara koja su dio poslovne imovine poreznog obveznika koja je za potrebe svojeg poslovanja otpremio ili prevezao sam porezni obveznik ili druga osoba za njegov račun u drugu državu članicu. Stjecanje dobara unutar Europske unije prema članku 9. stavku 1. Zakona o PDV-u je stjecanje prava raspolaganja pokretnom materijalnom imovinom u svojstvu vlasnika, koju prodavatelj ili ...