Pitate postoji li obveza predočenja osobne iskaznice kod ostvarivanja prava na potrošnju plinskog ulja obojanog plavom bojom za namjene u poljoprivredi i navodite da Vas je dana 04. svibnja 2015. na benzinskoj postaji "P" prodavač zatražio osobnu iskaznicu da bi isti utvrdio niste li "od susjeda ukrali vlastitu iskaznicu goriva za poljoprivredu i ribarstvo" te navodite da su prodavatelji na benzinskoj postaji takvo ovlaštenje dobili od Carinske uprave. Pravilnikom o primjeni zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu i akvakulturi (Narodne novine br. 156/13.) propisan je način korištenja i kontrola potrošnje plinskog ulja za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu i akvakulturi, kao i način korištenja te sadržaj i oblik kartice "Gorivo za poljoprivredu i ribarstvo" (čl. 1.). Karticu goriva korisnicima prava na potrošnju plinskog ulja obojanog plavom bojom u poljoprivredi izdaje Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Kartica goriva smatra se javnom i zaštićenom ispravom i obrascem kao kartica za kontrolu potrošnje goriva posebnih namjena čiji se sadržaj, oblik, način zaštite i obvezna primjena posebno uređuje (čl ...