Porezna uprava objavila je na svojoj Internet stranici obavijest poreznim obveznicima koji u tuzemstvu obavljaju isporuke za koje je primatelj obvezan platiti PDV sukladno članku 75. stavku 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost da sukladno članku 69. Općeg poreznog zakona dostave podatke strukturirane u obrascu „Pregled tuzemnih isporuka s prijenosom porezne obveze“ (Obrazac PPO – 2013/2014) za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2013., od 01. siječnja do 30. lipnja 2014., te od 01. srpnja do 31. prosinca 2014. godine. Dalje se navodi da je nepodnošenje traženih obrazaca kažnjivo je novčanom kaznom za prekršaj.

Uporište za to nalazimo u mišljenju, Uputi Središnjeg ureda Porezne uprave koje se može vidjeti klikom miša ovdje. Sastavni dio te upute je i Obrazac PPO.   Obrasci za razdoblja od 01. srpnja do 31. prosinca 2013. te od 01. siječnja do 30. lipnja 2014. podnose se do 31. listopada 2014., a obrasci za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2014. do 28. veljače 2015. godine.   Obrasci će se podnositi putem web aplikacije ePorezna, a podnošenje će biti omogućeno od 15. listopada 2014.     ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.