U upitu navodite da je Vaš najveći poslovni partner imao na zalihama u svom centralnom skladištu te u prostorijama komisionara (osoba s kojima posluje temeljem sklopljenih ugovora o komisionoj prodaji) značajnu količinu e-tekućina, te s tim u vezi pitate tko je u obvezi izvršiti obvezu popisa zaliha e-tekućina i sastavljanja zapisnika propisanu prijelaznom odredbom čl. 41. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama (Narodne novine br. 115/16.). U odnosu na naprijed navedenu problematiku ukazujemo da obvezu popisa zaliha e-tekućina na dan 1.1.2017. godine i sastavljanja zapisnika imaju i Vaš partner i osobe s kojima on posluje putem komisione prodaje, pri čemu: - je Vaš partner bio u obvezi popisati zalihe e-tekućina koje je imao na svome centralnom skladištu i o tome sastaviti zapisnik, te potom Zapisnik o zalihama e-tekućina dostaviti nadležnom carinskom uredu najkasnije u roku 30 dana od dana popisa zaliha odnosno najkasnije do 31.1.2017. godine. - o količini e-tekućine koju u svojim evidnecijama Vaš partner vodi kao robu na komisionoj prodaji dužan je pisanim putem obavijestiti nadležni carinski ured, pri tome navodeći naziv pravne/fizičke osobe s kojom posluje temeljem ugovora o komisionoj prodaji. Obvezu popisa ...