Koji su porezni obveznici, sukladno Zakonu o porezu na dohodak, obvezni podnijeti prijavu radi upisa u registar obveznika poreza na dohodak? Odredbama članka 62. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04., 73/08. i 80/10.; dalje u tekstu Zakon) propisano je da su radi osiguranja podataka potrebnih za utvrđivanje poreza, porezni obveznici odnosno opunomoćenici dužni ispostavi Porezne uprave nadležnoj prema njihovom prebivalištu ili uobičajenom boravištu podnijeti prijavu radi upisa u registar obveznika poreza na dohodak. Prijava radi upisa u registar poreznih obveznika podnosi se za dohodak: -  od obrtničke djelatnosti, djelatnosti slobodnih zanimanja, djelatnosti poljoprivrede i šumarstva te druge djelatnosti koje se oporezuju kao obrtničke prema članku 18. Zakona, -  od imovine prema članku 27. Zakona, -  od nesamostalnog rada ostvarenog izravno iz inozemstva i u diplomatskom odnosno konzularnom predstavništvu strane države i međunarodnoj organizaciji ili u predstavništvu ili organizaciji koja na teritoriju Republike Hrvatske ima diplomatski imunitet, - od samostalne djelatnosti iz inozemstva, - od imovine i imovinskih prava iz inozemstva, - od kapitala i drugog dohotka iz inozemstva, - od obrtničke djelatnosti i djelatnosti iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova za koje se počinje ...