Mišljenja.hr

Obveza podnošenja prijave radi upisa u registar obveznika poreza na dohodak

Datum objave: 21.02.2011., Davatelj: Porezna uprava, Klasa: 410-01/11-01/147

Koji su porezni obveznici, sukladno Zakonu o porezu na dohodak, obvezni podnijeti prijavu radi upisa u registar obveznika poreza na dohodak? Odredbama članka 62. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04., 73/08. i 80/10.; dalje u tekstu Zakon) propisano je da su radi osiguranja podataka potrebnih za utvrđivanje poreza, porezni obveznici odnosno opunomoćenici dužni ispostavi Porezne uprave nadležnoj prema njihovom prebivalištu ili uobičajenom boravištu podnijeti p..

Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.
Ako imate korisničko ime i lozinku za pristup molimo da se prijavite.
Ako nemate korisničko ime i lozinku za pristup ili je pretplata istekla, potrebno se pretplatiti.
Za zasnivanje pretplatničkog odnosa kliknite ovdje.
Ako ste zaboravili lozinku kliknite ovdje.
« Povratak