Od dioničkog društva "T." primili smo upit koji se odnosi na obvezu podnošenja godišnje porezne prijave za 2001. u slučajevima kada su porezni obveznici tijekom te godine ostvarili više oblika dohotka iz kojih se predujam poreza ne smatra odnosno iz kojih se smatra konačno plaćenim predujmom na godišnjoj razini (dohodak od nesamostalnog rada i dohodak od druge samostalne djelatnosti i dohodak od kapitala te i/ili dohodak od imovine). Nastavno odgovaramo. Odredbama čl. 31., st. 3. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 127/00.) i čl. 58. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 54/01.) propisano je za koje oblike dohotka porezni obveznici nisu obvezni podnijeti godišnju poreznu prijavu, pa između ostalih i za dohodak od nesamostalnog rada pod propisanim uvjetima, a bezuvjetno to nisu obvezni za dohodak od druge samostalne djelatnosti iz čl. 15., st. 4., t. 2. i 3. Zakona, dohodak od kapitala iz čl. 26. Zakona, dohodak od imovine ostvaren iznajmljivanjem stanova, soba i postelja putnicima i turistima za koje je plaćena boravišna pristojba iz čl. 37., st. 2. Zakona i druge oblike dohotka iz kojih se plaćeni predujam poreza smatra konačnim ...