Primili smo upit poreznog obveznika H. autoceste u svezi obračuna prireza porezu na dohodak u slučaju kad je radnik stalno zaposlen i raspoređen na radno mjestu u Zagrebu (ili izvan Zagreba ovisno o potrebi posla, ali različito od mjesta iz kojeg dolazi, odnosno mjesta gdje je prebivalište obitelji). Raspored se obavlja zbog potrebe posla, u većini slučajeva temeljem managerskog ugovora, pri čemu se ugovori o radu za poslove na koje su raspoređeni obnavljaju svaki mjesec, tri mjeseca odnosno godinu dana. Nadalje se navodi da obitelj (žena i djeca) žive, odnosno ostaju živjeti u mjestu prebivališta – općini iz koje je radnik raspoređen na rad u zagreb, te da isti posjeduje nekretninu u mjestu boravka obitelji i u Zagrebu ili drugom mjestu rada. Obveza plaćanja prireza porezu na dohodak svoju osnovu ima u zakonu o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04., 73/08., 80/10., 114/11. i 22/12.) koji u članku 8. stavku 2. propisuje da se porez na dohodak uvećava za prirez porezu na dohodak koji uvedu jedinice lokalne samouprave prema posebnim zakonima.    Općim poreznim zakonom (Narodne novine br. 147/08. i 18/11.) definira se prebivalište za potrebe oporezivanja, te je ...