Primili smo upit gosp. V. J. vezano uz obračun prireza porezu na dohodak u slučaju kad je porezni obveznik nerezident koji u Republici Hrvatskoj nema ni prebivalište ni uobičajeno boravište, ali je obveznik plaćanja poreza na dohodak za ostvarene primitke po osnovi djelatnosti novinara odnosno upit da li su nerezidenti obveznici plaćanja poreza na dohodak. U nastavku odgovaramo. Člankom 38. Općeg poreznog zakona (Narodne novine br. 147/08.) propisano je što se smatra prebivalištem i uobičajenim boravištem u smislu toga Zakona:

a) Porezni obveznik ima prebivalište ondje gdje ima stan u vlasništvu ili posjedu neprekidno najmanje 183 dana u jednoj ili u dvije kalendarske godine. Boravak u stanu nije obvezan. Ako porezni obveznik u Republici Hrvatskoj ima u vlasništvu ili posjedu više stanova, prebivalište mjerodavno za oporezivanje utvrđuje se prema mjestu prebivališta obitelji, a za poreznog obveznika samca prema mjestu u kojem se pretežno zadržava ili prema mjestu iz kojeg pretežno odlazi na rad ili obavljanje djelatnosti. Ako porezni obveznik ima prebivalište u tuzemstvu i inozemstvu, smatra se da ima prebivalište u tuzemstvu.

b) Uobičajeno boravište ima porezni obveznik u onome mjestu u kojem se zadržava ...