U svezi upita Porezne uprave, Područnog ureda Zagreb, ispostave Zagreb – Centar u nastavku odgovaramo:

1. Da li su po osnovi potvrde o rezidentnosti iz država iz kojih dolaze, oslobođeni od plaćanja prireza porezu na dohodak nerezidenti koji u RH borave 183 dana i duže, te ostvaruju dohodak od nesamostalnog rada izravno iz inozemstva, na koji plaćaju porez na dohodak?

Obveznici plaćanja prireza porezu na dohodak su osobe koje na području određene općine ili grada koja je tu obvezu propisala imaju prebivalište ili uobičajeno boravište, koje se procjenjuje za porezne potrebe prema Općem poreznom zakonu. Potvrda o rezidentnosti iz druge države ne oslobađa obveze plaćanja prireza osobu koja je ispunila kriterije prebivališta ili uobičajenog boravišta prema članku 37. Općeg poreznog zakona.

2. Ako nerezident plaća prirez porezu na dohodak, stječe li tada uvjete da mu se priznaju olakšice za uzdržavane članove obitelji i olakšice za plaćenu najamninu?

Plaćanje prireza porezu na dohodak ne smije se automatski vezati uz osobni odbitak. U situaciji kada je u primjeni Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, moguća je situacija da je obveznik plaćanja prireza nerezident, u smislu Ugovora, iz članka 4. (jer mu obitelj i dalje živi u inozemstvu ...