Pitate za trenutak nastanka obveze plaćanja posebnog poreza na uneseno vozilo Vama kao trgovcu rabljenim motornim vozilima te je li dovoljno priložiti izvorni COC dokument za vozilo za koje se podnosi porezna prijava ili se ipak mora pribaviti i potvrda o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila. Potvrđujemo ispravnost Vašeg zaključka koji navodite u Vašem upitu, a vezan uz rok prijave unesenog rabljenog motornog vozila radi obračuna i plaćanja posebnog poreza na motorna vozila, unutar 15 dana od dana unosa, uvoza ili nabave, kako je uostalom i regulirano čl. 9. st. 2. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 15/13., 108/13. i 115/16.). Nastavno je u st. 8. ovog članka uređeno kako je porezni obveznik, između ostalih i iz st. 2., dužan platiti posebni porez u roku od 15 dana od dana dostave rješenja. U čl. 10. st. 2. Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 1/17.) navedeno je da se poreznoj prijavi za obračun i plaćanje posebnog poreza prilaže, između ostalih dokumenata, i certifikat o sukladnosti ili potvrda proizvođača ili izjava o sukladnosti ili potvrda o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila. Znači, za postupak u nadležnom carinskom uredu ...