Porezna uprava 9. travnja 2014. dala je odgovor pod Kl.: 410-01/14-01/206 na upit odvjetnika kojim se traži tumačenje o obvezi plaćanja poreza na promet nekretnina u slučaju stjecanja nekretnine temeljem sklopljenog ugovora o ortaštvu.   Prvi ortak je fizička osoba građanin, koja je uložila građevinsku česticu, a drugi ortak je trgovačko društvo koje se bavi građenjem i u registru je obveznika PDV-a i o vlastitom trošku će izgraditi građevinu. Svaki ortak, nakon izgrađene građevine, postaje vlasnikom zemljišta i kuće u dijelu ½.   Postavljeno je pitanje što se smatra osnovicom poreza na promet nekretnina, tko se smatra poreznim obveznikom i kako se izračunava porezna osnovica. Nadalje, jedan od ortaka je ugovorom preuzeo obvezu plaćanja poreza pa je i pitanje da li su oba ortaka solidarno obvezni platiti porez.   Ovo mišljenje naši pretplatnici mogu u cijelosti vidjeti klikom miša ovdje.      Nemate vremena za čitanje novosti ili mišljenja? Upravo se po tome razlikujemo od drugih ... i nudimo Vam rješenje:
 Pregledajte novosti i mišljenja, a sve interesantno od sadržaja spremite u svoju cloud arhivu.
    ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.