Zaprimili smo upit odvjetnika iz dostavnog spiska kojim traži tumačenje o obvezi plaćanja poreza na promet nekretnina u slučaju stjecanja nekretnine temeljem sudske odluke. Porezni obveznik svoje pravo vlasništva na stanu temelji na članku 372. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12.). Naime, 1970. godine Samoupravna interesna zajednica stanovanja Općine Centar, na temelju suglasnosti tadašnjih vlasnika stambene zgrade, dala je suglasnost za prenamjenu potkrovlja (zajedničke prostorije u zgradi u društvenom vlasništvu) u stan, te je poreznom obvezniku izdala građevinsku dozvolu. Porezni obveznik je o vlastitom trošku izveo prenamjenu zajedničke tavanske prostorije, koja nije imala stambenu funkciju, te mu je Grad Zagreb, prije stupanja na snagu Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, izdao i uporabnu dozvolu. Po okončanju parnice, porezni obveznik će steći pravo vlasništva na stanu temeljem sudske presude, pa se postavlja pitanje može li se koristiti pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina temeljem članka 11. točke 6. Zakona o porezu na promet nekretnina ili eventualno po nekoj drugoj osnovi. Na dostavljeni upit ovo tijelo dalo je mi&scaron ...