Mišljenja.hr

Obveza plaćanja poreza na promet nekretnina na stjecanje nekretnine u postupku prestanka udruge grad

Datum objave: 19.03.2014., Davatelj: Porezna uprava, Klasa: 410-01/14-01/667

Zaprimili smo upit poreznog obveznika iz dostavnog spiska kojim traži tumačenje postoji li obveza plaćanja poreza na promet nekretnina na stjecanje nekretnine u postupku izvansudske nagodbe. Stjecatelj nekretnine je Udruga koja navodi da je neprofitna, humanitarna, socijalna, nestranačka organizacija, s ciljem zaštite i unaprjeđenja prava, te poboljšanja kvalitete života umirovljenika. U slučaju prestanka rada Udruge, imovina Udruge prelazi u vlasništvo Grada u ko..

Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.
Ako imate korisničko ime i lozinku za pristup molimo da se prijavite.
Ako nemate korisničko ime i lozinku za pristup ili je pretplata istekla, potrebno se pretplatiti.
Za zasnivanje pretplatničkog odnosa kliknite ovdje.
Ako ste zaboravili lozinku kliknite ovdje.
« Povratak