Zaprimili smo upit poreznog obveznika iz dostavnog spiska kojim traži tumačenje postoji li obveza plaćanja poreza na promet nekretnina na stjecanje nekretnine u postupku izvansudske nagodbe. Stjecatelj nekretnine je Udruga koja navodi da je neprofitna, humanitarna, socijalna, nestranačka organizacija, s ciljem zaštite i unaprjeđenja prava, te poboljšanja kvalitete života umirovljenika. U slučaju prestanka rada Udruge, imovina Udruge prelazi u vlasništvo Grada u kojem je sjedište Udruge, što je propisano Statutom predmetne Udruge. Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku kako slijedi. Prema odredbama članka 4. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine br. 69/97., 26/00., 153/02. i 22/11. – dalje: Zakon) predmet oporezivanja je promet nekretnina. Prometom nekretnina, u smislu ovoga Zakona, smatra se svako stjecanje vlasništva nekretnine (u daljnjem tekstu: stjecanje nekretnine) u Republici Hrvatskoj, pa se tako smatra i stjecanje na temelju odluke suda ili drugog tijela te ostali načini stjecanja nekretnina od drugih osoba. U članku 11. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine br. 69/97., 26/00., 153/02., 22/11.) taksativno su navedena opća oslobođenja od obveze plaćanja poreza na promet nekretnina pa su, između ostalih, od obveze plaćanja poreza na promet nekretnina izuzeti Crveni križ i ...