Zaprimili smo upit poreznog obveznika iz dostavnog spiska koji se odnosi na obvezu plaćanja poreza na kupnju nekretnine koja je nastanjena duže od dvije godine. Podnositelj upita je u najmu stana 3 godine, sklopljen je ugovor o najmu, te je prijavljen na adresi prebivališta predmetne nekretnine. Za predmetni stan plaća režijske troškove. Zgrada je izgrađena prije 5 godina. Postavlja se pitanje obveze plaćanja poreza na promet od strane podnositelja upita u slučaju kupnje predmetne nekretnine. Problem podnositelju upita predstavlja i ispravak pretporeza koji je obvezan učiniti prodavatelj nekretnine za razdoblje u kojem on (prodavatelj) neće koristiti građevinu. Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku kako slijedi. Prema odredbama članka 58. stavka 4. točke 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13. i 143/14., u daljnjem tekstu: Zakon) porezni obveznik ne može odbiti pretporez sadržan u računima za primljena dobra i obavljene usluge što ih koristi za isporuke dobara i obavljanje usluga oslobođenih plaćanja PDV-a u tuzemstvu prema člancima 39., 40. i 114. Zakona. Odredbama članka 40. stavka 1. točke f) Zakona propisano je oslobođenje od plaćanja PDV-a za najam stambenih prostorija. Prema odredbama članka 64. stavka 1. Zakona i ...