Zaprimili smo upit odvjetnika za poreznog obveznika iz dostavnog spiska, kojim traži mišljenje o obvezi plaćanja poreza na bračnu stečevinu i pravni osnov za njegovu naplatu. Naime, porezni obveznik je sa svojom bivšom suprugom sklopio ugovor o uređenju imovinskih odnosa bivših bračnih drugova razvrgnućem, kojim uređuju svoje imovinske odnose te kojim se porezni obveznik obvezuje svojoj bivšoj supruzi isplatiti iznos od 70.000,00 € na ime njenih ulaganja u obiteljsku kuću koja je u vlasništvu majke poreznog obveznika i doprinosa u stjecanju uređaja i opreme za obavljanje djelatnosti njegova trgovačkog društva. Iz upita je također razvidno da je dobiveno mišljenje prema kojem se u navedenom slučaju plaća porez na darovanje. Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku kako slijedi. Prema članku 13. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine br. 69/97., 26/00., 153/02. i 22/11.) porez na promet nekretnina pri nasljeđivanju, darovanju i drugom stjecanju nekretnina bez naknade ne plaćaju bivši bračni drugovi kada uređuju svoje imovinske odnose u svezi s rastavom braka. Prema članku 6. stavku 1. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine br. 117/93., 33/00., 73/00., 59/01., 107/01., 117/01 ...