Vezano za dopis pod gornjim brojem kojim tražite pojašnjenje treba li tvrtka koja je vlasnik prostora za skladištenje energenata smještenog u slobodnoj zoni ishoditi odobrenje za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta ili je to u obvezi njihov komitent koji bi s njima sklopio Ugovor o najmu i koristio spremnike za djelatnost trgovine na veliko, te bi nakon 1. srpnja 2013. primao trošarinsku robu iz druge države članice EU, u nastavku odgovaramo. Prema članku 21. i 22. Zakona o trošarinama (Narodne novine br. 83/09. i 111/12.) primanje, proizvodnja, skladištenje, izvođenje drugih radnji i otpremanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine može se obavljati samo u trošarinskom skladištu za čije je poslovanje nadležna carinarnica izdala trošarinsko odobrenje za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište. Carinarnica nadležna prema sjedištu odnosno prebivalištu pravne ili fizičke osobe koja želi poslovati u sustavu odgode plaćanja trošarine, izdaje trošarinsko odobrenje temeljem pisanog zahtjeva te osobe i uz ispunjenje za to propisanih uvjeta, bez prava prijenosa na drugu osobu. Člankom 11. Pravilnika o trošarinama (Narodne novine br. 1/10 ...