Od »E. & Y.« d.o.o., zaprimljen je podnesak kojim se traži tumačenje odredaba Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne novine br. 147/02., 175/03. i 177/04. – dalje u tekstu Zakon). U bitnome, traži se tumačenje postoji li obveza prijave na obvezna osiguranja u Republici Hrvatskoj pa ovisno o tome postoji li i obveza doprinosa i način utvrđivanja obveze za fizičku osobu – hrvatskog državljana uz dodatno bitne podatke: – zaposlenje u inozemstvu i, od strane inozemnog poslodavca, poslan na rad u hrvatsko društvo, – ostaje u radnom odnosu u inozemnom društvu i plaću za rad u tuzemnom društvu prima izravno iz inozemstva (od američkog poslodavca), sam obračunava i plaća porez na dohodak prema primicima izravno iz inozemstva sukladno odredbama Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04.), – hrvatsko društvo mu daje na korištenje automobil (u privatne svrhe) i tuzemni poslodavac mu, prema primicima u naravi, utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada te obračunava i plaća predujam poreza na dohodak sukladno odredbama Zakona o porezu na dohodak, – sa zemljom iz koje je izaslan (USA) Republika Hrvatska nema sklopljen ugovor o socijalnom osiguranju. O tome koje ...