Temeljem upita o načinu obračuna i naplate poreza na dodanu vrijednost pri izlasku robe iz slobodne zone na drugi dio carinskog područja Republike Hrvatske, nastavno se daje odgovor.

Carinski postupak u slobodnim zonama propisan je člancima 171. – 184. Carinskog zakona (Narodne novine br. 78/99., 94/99., 117/99., 73/00., 92/01., 47/03., 140/05., 138/06., 60/08. i 45/09. u dalje: Zakon), člancima 391. – 428. Uredbe za provedbu Carinskog zakona (Narodne novine br. 161/03., 69/06., 5/07., 70/08. i 76/09., dalje: Uredba) i detaljnije uređen naputkom ravnatelja Carinske uprave broj 5/06.

Obzirom na izmjene citiranih propisa tijekom prethodnih godina, postupak naplate poreza (i carine u slučajevima kad je to potrebno) ovisit će o propisima koji su vrijedili u vrijeme puštanja predmetne robe u slobodan promet u slobodnoj zoni. Stoga se naravno iznose mogući slučajevi i postupci koji će se primijeniti za obračun i naplatu PDV-a prilikom iznosa robe iz zone radi unosa u drugi dio carinskog područja Republike Hrvatske:

a) Prema važećim odredbama citiranih propisa strana roba se pušta u slobodan promet u slobodnoj zoni podnošenjem deklaracije za puštanje robe u slobodni promet uz obračun i naplatu carine. Porez na dodanu vrijednost ne obračunava se niti naplaćuje jer se odredbama ...