Vašim upitom od dana 10. veljače 2016. tražite dodatno pojašnjenje dostavljenog vam odgovora KLASA: 410-19/14-04/795, URBROJ: 513-02-1732/2-14-2 od 22. prosinca 2014. (link) u odnosu na: 1. obvezu upisa u Registar trošarinskih obveznika svih poslovnih jedinica tvrtke "Z-Š" d.o.o., te 2. propisanu proceduru pri ispunjenju obveze popisa zaliha cigareta te obračuna i plaćanja razlike troša­rine na cigarete koje se nalaze na zalihama u pro­metu na teritoriju Republike Hrvatske. Ad. 1. Prema dostupni, podacima odnosno uvidom u Informacijski sustav Carinske uprave vidljivo je da je tvrtka "Z-Š" d.o.o. izvršila prijavu djelatnosti prodaje duhanskih prerađevina dana 19. prosinca 2014. te je upisana u Registar trošarinskih obveznika u statusu – Ostali trošarinski obveznici. Na taj su način ispunjene sve obveze vezane uz prijavu djelatnosti i registraci­ju trošarinskih obveznika propisane čl. 44. Zakona o trošarinama (Narodne novine br. 22/13., 32/13., 81/13., 100/15. i 120/15.). Ad. 2. U svim svojim poslovnim jedinicama u kojima tvrtka „Z-Š“ d.o.o. vrši prodaju cigareta odnosno radi pro­daje krajnjim potrošačima drži cigarete, ima obvezu obra­čunati razliku ...