Porezni obveznik - PP M. export-import d.d., postavio je upit jesu li dužni na računu za otkup upravljačkog prava obračunati porez na dodanu vrijednost. Navode da je Porezna uprava Split osporila pravo korištenja pretporeza tvrtki D. cement d.d. temeljem računa što su im ispostavili sa obračunatim porezom na dodanu vrijednost. Postavljeno je pitanje ima li PP M. export - import d.d. kod računa za otkup upravljačkih prava obvezu obračuna poreza na dodanu vrijednost.

Na postavljeni upit u nastavku odgovaramo.

Iz preslike priloženog Ugovora razvidno je da je tvrtka PP M. d.d. zaključila ugovor sa D. cement - RMC Group d.d.(dalje: DC) u kojem se navodi da je isti zaključen temeljem sklopljenog memoranduma o sporazumu kojim je utvrđeno da DC preuzima upravljanje društvom M. cement d.o.o. Zagreb. Ugovoreno je da će član društva DC samostalno upravljati društvom M. cement d.o.o., snositi sve troškove, te da mu pripada mogući profit ili gubitak, a za navedeno upravljačko pravo treba drugom članu društva - PP M. d.d. plaćati ugovoreni godišnji iznos.

Priložena je i preslika Rješenja Ministarstva financija, Samostalne službe za drugostupanjsku upravni postupak ...