U predmetnom dopisu zamolili ste upute za daljnje postupanje u svezi načina obračuna poreza na dodanu vrijednost pri iznosu domaće robe (osnovna sredstva i sitni inventar) iz slobodne zone i prava na odbitak pretporeza tvrtke B-C d.o.o. za proizvodnju O i B T d.o.o. za proizvodnju Labin, Podružnica Osijek, koje su prestale poslovati u Slobodnoj zoni Osijek s 30.06.2010., ali i dalje posluju na teritoriju Republike Hrvatske.

Iz predmetnog spisa razvidno je da je da je Carinarnica Osijek izvršila obračun poreza na dodanu vrijednost za stranu robu pri iznosu iz slobodne zone na preostali dio carinskog područja.

Međutim, Carinska uprava - Carinarnica Osijek, sukladno odredbama Carinskog zakona, dostavila je Poreznoj upravi na daljnje postupanje ovjerene specifikacije za domaću robu pri iznosu iz slobodne zone na preostali dio carinskog područja (za osnovna sredstva i sitan inventar iskazana je nabavna vrijednost i vrijednost na dan podnošenja zahtjeva).

U opisanom slučaju riječ je o dobrima što su tvrtkama koje su poslovale u slobodnoj zoni - B.-C. d.o.o. i B. T. d.o.o. tuzemni dobavljači isporučili bez poreza na dodanu vrijednost, temeljem odredbe članka 13. stavak 1. točka 2. Zakona o ...