U upitu porezne obveznice navedene u dostavnom spisku navedeno je da je podnositeljica upita zaposlenica u osnovnoj školi koja je neprofitna pravna osoba kao učiteljica razredne nastave te da temeljem usmenog naloga ravnatelja obavlja i prikupljanje novčanih sredstava od učenika za školsku kuhinju, organizirane izlete, ispite znanja, fotografiranje učenika, osiguranje učenika i drugo. Za prikupljena novčana sredstva podnositeljica upita ne izdaje priznanice, potvrde ni druge vjerodostojne isprave učenicima i roditeljima nego ista dostavlja u računovodstvo za što od blagajnice dobiva uplatnice. Podnositeljica upita traži tumačenje o eventualnoj obvezi izdavanja računa učenicima i roditeljima. Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku kako slijedi. Obveza izdavanja računa propisana je odredbama Općeg poreznog zakona (Narodne novine br. 147/08., 18/11., 78/12., 136/12. i 73/13., u nastavku: OPZ), kao i posebnim poreznim propisima. Odredbom članka 54. stavka 1. OPZ-a propisano je da su porezni obveznici dužni izdavati račune te voditi poslovne knjige i evidencije radi oporezivanja prema propisima kojima se uređuje pojedina vrsta poreza dok je odredbom stavka 2. istoga članka propisano da se računom za potrebe oporezivanja smatra i svaka isprava kojom se obračunavaju isporuke bez obzira na to u kojem obliku i pod kojim nazivom je izdana. Prema ...