Vezano za upit obveznika iz dostavnog spiska, kojim se traži tumačenje Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Narodne novine br. 133/12., dalje: Zakon), u smislu obveze iskazivanja jedinstvenog identifikatora računa i zaštitnog koda izdavatelja (u ovom slučaju osobe iz članka 3. točke 1. Zakona) u slučaju kada se izdaje račun, kod kojeg se uplata vrši isključivo prijenosom sredstava s računa platitelja na račun primatelja, u nastavku odgovaramo. Obveznici fiskalizacije prema članku 3. Zakona su fizičke osobe obveznici poreza na dohodak od samostalne djelatnosti te pravne i fizičke osobe obveznici poreza na dobit za sve djelatnosti koje obavljaju, osim za djelatnosti izuzete od obveze izdavanja računa prema posebnim propisima te  djelatnosti izuzete od obveze fiskalizacije prema članku 5. Zakona. Svi ovi obveznici fiskalizacije za potrebe fiskalizacije moraju prilagoditi sadržaj računa te način numeriranja broja računa, donijeti interni akt o poslovnicama s opisom (poslovnica, adresa, oznaka radnog dana i radnog vremena te načina numeriranja brojeva) te istaknuti upozoravajuću naljepnicu. Od ovih obveznika fiskalizacije samo oni koji naplaćuju račune sredstvima koja se smatraju gotovinom, provode i fiskalizaciju izdavanja računa na način da izdaju račune putem prilagođenih naplatnih uređaja i dostavljaju ih elektroničkim putem kako bi se računi ovjerili ...