Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom stupio je na snagu 1. siječnja 2013. Taj propis definira obveznike fiskalizacije i obvezu provedbe fiskalizacije te od kada za pojedine obveznike fiskalizacije nastaje obveza fiskalizacije. Obveznici fiskalizacije za koje ta obveza nastupa 1. travnja 2013. trebaju obaviti određene radnje.   Obveznik fiskalizacije Prema Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom obveznik fiskalizacije je: - fizička osoba obveznik poreza na dohodak ili dobit po osnovi samostalne djelatnosti koja obavlja: obrtničku djelatnost i s obrtom izjednačene djelatnosti, djelatnost slobodnih zanimanja te djelatnost poljoprivrede i šumarstva,
- pravna osoba koja je obveznik poreza na dobit,
uz uvjet da je ta fizička ili pravna osoba obveznik izdavanja računa za isporuku dobara ili obavljene usluge.   Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom odredio je i tko nije obveznik fiskalizacije. Pa tako, osobe koje prema posebnim propisima nisu obvezne izdavati račune nisu niti obveznici fiskalizacije za ostvarene promete za koje nema obveze izdavanja računa. To se odnosi na osobe čiji se pretežni dio vrijednosti prometa odnosi na maloprodaju dnevnog tiska, duhana i duhanskih prerađevina, lutrije, športske prognoze, lota, velda, maraka i drugih poštanskih vrijednosnica te pri prodaji na tržnicama i otvorenim prostorima. Međutim ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.