​Zaprimili smo upit društva iz dostavnog spiska, koji se odnosi na obvezu fiskalizacije prema Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Narodne novine br. 133/12. - dalje Zakon) za prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda na tržnicama krajnjem potrošaču. Upit obveznika sastoji se u nedoumici je li porezni obveznik koji prodaje isključivo svoje poljoprivredne proizvode obveznik izdavanja računa i fiskalizacije izdanih računa. Na postavljeni upi odgovaramo kako slijedi. Temeljem članka 3. Zakona, obveznicima fiskalizacije smatraju se 1. fizičke osobe obveznici poreza na dohodak od samostalne djelatnosti (obrt, slobodna zanimanja te poljoprivrednici obveznici dohotka od samostalne djelatnosti) i 2. pravne i fizičke osobe obveznici poreza na dobit prema članku 2. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine br. 177/04., 90/05., 57/06., 146/08., 80/10., 22/12.), za sve djelatnosti koje obavljaju osim       - za djelatnosti izuzete od obveze izdavanja računa (prema posebnim propisima) te       - za djelatnosti izuzete od obveze fiskalizacije (članak 5. Zakona). Iznimno od članka 3. Zakona, obveznikom fisklaizacije ne smatra se porezni obveznik za promete ostvarene prodajom vlastitih poljoprivrednih proizvoda na tržnicama i otvorenim prostorima sukladno članku 5. stavku 4. Zakona, bez obzira na porezni status obveznika ...