U svezi upita Porezne uprave, Područnog ureda Split o obvezi dostave podataka o procjeni tržišne vrijednosti nekretnina u svezi s ostavinskim postupkom prema zahtjevu javnobilježničkog ureda, u nastavku odgovaramo: Člankom 8. stavkom 3. točkom 3. Općeg poreznog zakona (Narodne novine br. 127/00., 86/01. i 150/02.) propisano je da obveza čuvanja porezne tajne nije povrijeđena ako se iznose podaci tijekom poreznog, prekršajnog ili sudskog postupka. Porezna uprava sukladno Zakonu o porezu na promet nekretnina (Narodne novine br. 69/97., 26/00. i 153/02.) utvrđuje tržišnu vrijednost nekretnina, radi utvrđivanja poreza i to kao osnovicu poreza na promet nekretnina, u pravilu na temelju isprava o stjecanju, a procjenom ako ocijeni da tržišna vrijednost nekretnina u ispravama o stjecanju nije realno iskazana. Člankom 62. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine br. 75/93., 92/96., 48/99., 15/00., i 59/01., 190/03. - pročišćeni tekst i 199/03.) propisano je da su ministarstva i državne upravne organizacije dužni međusobno surađivati i pružati jedni drugima stručnu pomoć u svom djelokrugu, dostavljati obavijesti o podacima o kojima vode službene očevidnike, usklađivati planove rada, osnivati zajedničke stručne komisije i radne grupe za pitanja od zajedničkog interesa, priređivati zajednička stručna savjetovanja te ...