U skladu sa člankom 33. Zakona o volonterstvu (Narodne novine br. 58/07. i 22/13.) te Pravilnikom o sadržaju izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja (Narodne novine br. 101/08.) propisana je obveza organizatora volontiranja da, tijelu nadležnom za praćenje provedbe Zakona odnosno Ministarstvu socijalne politike i mladih, dostavi godišnja izvješća o volontiranju koje je organizirao u protekloj godini. Rok za dostavljanje Izvješća je kraj veljače u tekućoj godini za proteklu godinu.
To znači da su sve udruge, ustanove, zaklade i fundacije, te druge neprofitne pravne osobe, državna tijela i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezne, ako su tijekom 2014. godine bili organizatori volontiranja, dostaviti godišnje izvješće za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine do 28. veljače 2015.
  Izvješće o organiziranom volontiranju podnosi se putem web aplikacije koju je moguće pronaći klikom miša ovdje.
  ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.