Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka proslijedilo nam je upit gđe. T. B. vezan uz primjenu odredaba Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja (Narone novine br. 147/02., 175/03. i 177/04.) o obvezi doprinosa za obvezna osiguranja po osnovi pružanja turističkih i ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu istodobno uz radni odnos ili uz korištenje prava na mirovinu, o čemu u nastavku dajemo mišljenje. 1. Usluge u seljačkom domaćinstvu osobe koja je istodobno i u radnom odnosu Tko i pod kojim uvjetima može pružati turističke i ugostiteljske usluge u seljačkom domaćinstvu uređeno je posebnim propisima iz područja turizma (Zakon o turističkoj  djelatnosti) i ugostiteljstva (Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti) i prema tim propisima, osim trgovačkog društva, trgovca pojedinca i obrtnika, te usluge mogu pružati i građani i o tome im se izdaje rješenje tijela jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave mjerodavnog za poslove turizma i ugostiteljstva. Prema propisima iz područja obveznih osiguranja (Zakon o mirovinskom osiguranju i Zakon o zdravstvenom osiguranju) obvezu osiguranja, između ostalih (ako nisu osigurani po drugoj osnovi), imaju i: - osobe koje obavljaju djelatnost obrta, ali i - osobe koje obavljaju ostale samostalne djelatnosti i po toj su osnovi upisane u ...