Mišljenja.hr

Obveza čuvanja kopije računa

Datum objave: 28.09.2000., Davatelj: Porezna uprava, Klasa: 410-19/00-01/617

Odredbom članka 15. Zakona o PDV-u (Narodne novine br. 47/95. do 73/00.) i članka 74. Pravilnika o PDV-u (Narodne novine br. 60/96. do 80/00.), propisano je da poduzetnik - porezni obveznik mora ispostaviti račun propisanog sadržaja za isporučena dobra i obavljene usluge. Račun se izdaje najmanje u dva primjerka od kojih se jedan uručuje kupcu, a drugi služi kao isprava za knjiženje. Odredbama Zakona nije izričito propisano da drugi primjerak računa (kopija) obvezno mora biti čuvana..

Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.
Ako imate korisničko ime i lozinku za pristup molimo da se prijavite.
Ako nemate korisničko ime i lozinku za pristup ili je pretplata istekla, potrebno se pretplatiti.
Za zasnivanje pretplatničkog odnosa kliknite ovdje.
Ako ste zaboravili lozinku kliknite ovdje.
« Povratak