Za sve neprofitne organizacije koje su obveznici vođenja neprofitnog računovodstva prema odredbama Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine br. 121/14.) za utvrđivanje je li određena neproftina organizacija obveznik poreza na dobit nadležna je Porezna uprava u skladu sa Zakonom o porezu na dobit (Narodne novine br. 177/04. do 143/14.).
Naime, prema odredbama Zakona o porezu na dobit uređeno je da pravne osoba kao što su udruge, umjetničke udruge, dobrovoljna vatrogasna društva, zajednice tehničke kulture, turističke zajednice, vjerske zajednice, sindikati, komore, sportski klubovi, sportska društva i savezi, zaklade i fundacije nisu obveznici poreza na dobit.
U skladu sa čl. 2., st. 7. Zakona o porezu na dobit za sve prethodno navedene neprofitne organizacije uređena je obveza upisa  u registar poreznih obveznika koji vodi Porezna uprava radi utvrđivanja obveza poreza na dobit po osnovi obavljanja određene gospodarske djelatnosti, a čije bi neoporezivanje dovelo do stjecanja neopravdanih povlastica na tržištu,
Ako se neprofitna orgniaczija ne upiše u navedeni registar, Porezna uprava će na vlastitu inicijativu ili na prijedlog drugih poreznih obveznika ili druge zainteresirane osobe, rješenjem utvrditi da su te osobe obveznici poreza na dobit ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.