Središnji ured  Porezne uprave dao je Uputu za popunjavanje obrasca Pregled tuzemnih isporuka s prijenosom porezne obveze (Obrazac PPO – 2013/2014) 19.09.2014., Klasa: 410-19/14-01/511 koju prenosimo u nastavku:   1. Obveza popunjavanja i podnošenja Obrasca PPO – 2013/2014
Pravna ili fizička osoba koja je upisana u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) i koja je obavljala isporuke dobara i usluga iz članka 75. stavka 3. Zakona o PDV-u (Narodne novine br. 73/13., 99/13. – Rješenje USRH, 148/13. i 153/13. – Rješenje USRH, u daljnjem tekstu: Zakon) na koje se primjenjuje prijenos porezne obveze u razdoblju od 01. srpnja 2013. do 31. prosinca 2014. godine, na temelju članka 69. Općeg poreznog zakona (Narodne novine, br. 147/08., 18/11., 78/12., 136/12. i 73/13., u daljnjem tekstu: OPZ) dostavlja podatke strukturirane u obrascu Pregled tuzemnih isporuka s prijenosom porezne obveze (Obrazac PPO – 2013/2014). Razdoblja za koja se podnose Obrasci PPO – 2013/2014 su od 01. srpnja do 31. prosinca 2013. i od 01. siječnja do 30. lipnja 2014., koji se podnose do 31. listopada 2014., te od 01. srpnja 2014. do 31. prosinca 2014., koji se podnosi do 28. veljače 2015. godine ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.