Omogućena je nova usluga putem sustava ePorezna koja omogućava dostavu Obrasca PDV-F kao prilog uz Obrazac PDV.

Isporuke dobara, osim isporuke goriva i dobara za opremanje i opskrbu bilo kojeg prijevoznog sredstva koje se koristi u privatne svrhe, koja putnici u okviru putničkog prometa prevezu ili iznesu iz EU (RH) oslobođene su PDV-a. To se oslobođenje ostvaruje kad porezni obveznik koji isporučuje dobra primi dokaz o izvozu dobara.

Kupac koji u okviru putničkog prometa iznosi dobra za ta iznesena dobra ima pravo na povrat PDV-a ako su ispunjeni sljedeći uvjeti da:
- putnik nema prebivalište ni uobičajeno boravište na području EU, što dokazuje putovnicom ili osobnom iskaznicom,
- je ukupna vrijednost kupljenih dobara s PDV-om iskazana na jednom računu veća od 740,00 kn,
- je kupac ili netko u njegovo ime prevezao dobra kupljena u RH na područje izvan EU prije isteka roka od tri mjeseca nakon mjeseca u kojem je obavljena isporuka,
- postoji dokaz o izvozu, izvornik računa i Obrazac PDV-P potvrđen od carinarnice države na čijem području su dobra iznesena iz EU.
  Kupcu ili ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.