Obrazac JOPPD - Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja počinje se primjenjivati od 01.01.2014. godine. Taj Obrazac zamjenjuje obrasce – Obrazac ID, Obrazac ID-1, Obrazac IDD, Obrazac IDD-1, Obrazac IP i R-Sm.   Porezna uprava objavila je općenita pitanja i odgovore u vezi obrasca JOPPD koja prenosimo u nastavku.   Za koje se primitke podnosi Obrazac JOPPD?
Podnosi se za primitke od: nesamostalnog rada, imovinskih prava, kapitala, osiguranja, drugog dohotka, primitke koji se ne smatraju dohotkom i to: - primici od kamata na kunsku i deviznu štednju, na pologe (po viđenju i oročene) na žiroračunu, tekućem i deviznom računu koji su ostvareni od banaka, štedionica i štedno-kreditnih zadruga, te primici od kamata po vrijednosnim papirima (čl. 9. st. 1. t. 1. i 2. Zakona o porezu na dohodak) i primici po osnovi osiguranja stvari, odgovornosti, života i imovine (čl. 9. st. 3. Zakona o porezu na dohodak),
- primici od otuđenja financijske imovine ako to nije djelatnost poreznog obveznika (čl. 9. st. 1. t. 3. Zakona o porezu na dohodak),
- izravne uplate premije osiguranja za dokup dijela doživotne mirovine određene ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.