Porezna uprava objavila je obavijest podnositeljima obrasca JOPPD o objavi Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak, koji je usklađen s posljednjim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak    Posebno je istaknuto da su, između ostalog, izmjene i dopune Pravilnika vezane i uz Obrazac JOPPD, i to:   1. tehničke izmjene/pojašnjenja u samom tekstu Pravilnika kao što su:
- da se isplate nerezidenata označavaju prema državi njihove rezidentnosti – šifarnik država možete pronaći klikom miša ovdje,
- prošireno je izvješćivanje kod rada na pola radnog vremena i na rad s pola radnog vremena kada radnik pola radnog vremena radi, a drugu polovicu radnog vremena je na redovnom bolovanju,
- pojašnjeni su postupci izvješćivanja u slučajevima kada radnik tijekom istog mjeseca kod poslodavca obavlja poslove za koje se staž mirovinskog osiguranja računa s povećanim trajanjem na način da ukoliko radnik tijekom mjeseca više puta mijenja radno mjesto za koje je predviđen staž s povećanim trajanjem u jednom retku upisuje se ukupna plaća, osnovica i iznos doprinosa, porez i prirez kao i radni sati koji ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.