Porezna uprava na svojim Internet stranicama objavila je upozorenje podnositeljima Obrasca JOPPD da će se od 1. svibnja 2014. godine upozoravajuće poruke vezane uz šifru općine/podatke o visini osobnog odbitka odnosno na status u obveznom mirovinskom osiguranju kod prikazivanja obveza prema dohotku od nesamostalnog rada, postati restriktivne odnosno da se takvi podaci više neće zaprimati već će se obrasci s navedenim greškama odbijati kao neispravni.   Pozvani su svi podnositelji Obrasca JOPPD koji su imali navedene greške, da, ukoliko još nisu, što hitnije isprave grešku i to - ili ispravkom podataka na Obrascu JOPPD i/ili promjenom podataka na Obrascu PK (zahtjev za promjenu podnosi se nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema prebivalištu radnika) i/ili usklađenjem prijavno-odjavnih podataka u nadležnoj područnoj službi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.   Vezana obavijest i mišljenje Ministarstva financija o tome može se vidjeti klikom miša ovdje. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.